Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Visa Đoàn Tụ – Được Bảo Trợ

Nếu bạn là công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada, từ 18 tuổi trở lên, bạn có thể bảo trợ cho một số thành viên gia đình để trở thành thường trú nhân Canada.

Nếu bạn trở thành thường trú nhân tại Canada, bạn có thể sống, học tập và làm việc tại Canada.

Nếu bạn tài trợ cho người thân đến Canada với tư cách thường trú nhân, bạn có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho người thân của mình khi người đó đến.

Để trở thành nhà bảo trợ:

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
 • Bạn và người thân được bảo trợ phải ký một thỏa thuận tài trợ cam kết bạn sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho người thân của bạn, nếu cần thiết. Thỏa thuận này cũng cho biết người trở thành thường trú nhân sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho chính mình
 • Bạn phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho người phối ngẫu, luật pháp chung hoặc đối tác vợ chồng trong ba năm kể từ ngày họ trở thành thường trú nhân
 • Bạn phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho một đứa trẻ phụ thuộc trong 10 năm hoặc cho đến khi đứa trẻ 25 tuổi, tùy theo điều kiện nào đến trước
 • Tất cả các nhà bảo trợ được yêu cầu ký một cam kết để cung cấp cho người được bảo trợ các yêu cầu cơ bản kể từ ngày họ vào Canada cho đến khi thời hạn cam kết chấm dứt. Cam kết là một hợp đồng giữa (các) nhà tài trợ và IRCCthat, nhà tài trợ sẽ hoàn trả cho chính phủ bất kỳ khoản thanh toán trợ cấp xã hội nào được thực hiện cho người được bảo trợ. Nhà tài trợ vẫn có nghĩa vụ với thỏa thuận cam kết trong toàn bộ thời gian của hợp đồng, ngay cả trong trường hợp thay đổi hoàn cảnh như đổ vỡ hôn nhân, ly thân, ly dị hoặc thay đổi tài chính trong hoàn cảnh.

Bạn có thể bảo trợ cho:

Vợ / chồng, bạn đời chung hoặc bạn đời.

 • Người phối ngẫu (chồng, vợ, bạn đời – hôn nhân phải được công nhận hợp pháp).
 • Đối tác thông thường (người bạn đang sống nhưng chưa kết hôn).
 • Đối tác hôn nhân (nếu đối tác của bạn không đủ điều kiện theo danh mục Vợ / chồng hoặc Luật chung nhưng bạn có mối quan hệ cam kết ngang bằng với hôn nhân trong ít nhất 1 năm. Phải có những tình huống giảm nhẹ tại sao bạn không thể sống chung – vị trí công việc, du học, không có khả năng xin visa vào Canada KHÔNG phải là lý do đủ tốt)

Canada công nhận hôn nhân đồng tính. Và bạn tình đồng giới đủ điều kiện để áp dụng theo 3 loại này.

Con phụ thuộc (hoặc con bạn dự định nhận nuôi).

Phải từ 21 tuổi trở xuống.
Bạn có thể tài trợ cho một đứa trẻ phụ thuộc hoặc một đứa trẻ mà bạn dự định nhận nuôi thường trú tại Canada. Hiện tại, độ tuổi đủ điều kiện cho người phụ thuộc là từ 18 tuổi trở xuống, tuy nhiên chính phủ Canada đã xem xét tăng tuổi lên 21 hoặc trẻ hơn trong tương lai gần.

Cha mẹ và ông bà

Để tham gia bốc thăm năm 2018, IRCC sẽ có một bảng câu hỏi để tiến hành tự đánh giá và xác định đủ điều kiện. Chỉ sau khi xác định được một ứng cử viên đủ điều kiện, họ mới được phép tham gia bốc thăm.

 • Thân nhân mồ côi.
 • Anh, chị, cháu, cháu gái, cháu trai hoặc cháu gái, mồ côi, dưới 18 tuổi, và không kết hôn hoặc trong một mối quan hệ pháp luật chung.
 • Bạn có thể tài trợ cho những người thân khác ngoài các thành viên gia đình trực tiếp của bạn trong những trường hợp nhất định

Định nghĩa về mối quan hệ

Trẻ em phụ thuộc từ 21 tuổi trở xuống đủ điều kiện được tài trợ vào ngày 11 tháng 11 năm 2017, khi những thay đổi về luật nhập cư sẽ có hiệu lực.

Một số điểm của mối quan hệ

SPOUSE – Bạn là người phối ngẫu nếu bạn kết hôn với nhà tài trợ của bạn và cuộc hôn nhân của bạn có giá trị pháp lý

ĐỐI TÁC PHÁP LUẬT – Bạn là đối tác luật pháp chung, khác giới hoặc cùng giới, nếu bạn sống chung trong một mối quan hệ vợ chồng ít nhất một năm trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục không bị gián đoạn. Bạn sẽ cần bằng chứng rằng bạn và đối tác luật pháp chung đã kết hợp các vấn đề của bạn và thành lập một hộ gia đình

ĐỐI TÁC CONJUGAL – Thể loại này dành cho các đối tác, người khác giới hoặc cùng giới, trong những trường hợp đặc biệt ngoài tầm kiểm soát khiến họ không thể sống chung và do đó không thể đủ điều kiện là vợ hoặc chồng hoặc luật pháp chung

TRẺ EM PHỤ THUỘC – Con trai hay con gái bị lệ thuộc khi đứa trẻ:

 • 21 tuổi trở xuống và không có vợ / chồng hoặc đối tác pháp luật chung.
 • Lớn hơn 21 tuổi và phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ kể từ trước 22 tuổi vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần

Chuyên môn của Visa Vietnam Canada có thể giúp bạn sẵn sàng cho Visa bảo trợ mọi lúc mọi nơi trên thế giới.