Renew visa online within Canada. Chuẩn bị: – Digital photo ( scan ảnh chụp, rõ, cận mặt, không đeo kiếng, ko quá 6 tháng) – Bản scan passport (trang 2, hộ chiếu) – Bản scan study permit còn hiệu lực- …
Read More