Founder CCECentre

Cô Mandy Nguyễn có thế mạnh trong các chương trình hướng nghiệp cho người nhập cư tại Canada và hỗ trợ pháp lý định cư, du học và di trú Canada.

Mrs. Mandy Nguyễn

Cô Mandy Trâm Nguyễn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo tại Canada. Đặc biệt, cô có thế mạnh trong các chương trình hướng nghiệp cho người nhập cư tại Canada và hỗ trợ pháp lý định cư, du học và di trú Canada.

2013-2014: Làm việc tại tập đoàn Canadian Tire.

2014-2015: Làm việc tại tập đoàn bảo hiểm Desjardins.

2015-2016: Tư vấn tuyển sinh nghề nghiệp tại Clever Education.

2015-2016: Career and Education admission at Biztech College. (Tư vấn tuyển sinh và giáo dục tại trường cao đẳng Biztech).

2016- Present: Sáng lập tổ chức Canadian Career and Education Centre với sứ mệnh hướng nghiệp cho người nhập cư tại Canada và hỗ trợ các chương trình tài chính đi học do chính phủ tài trợ.

2017-2018: Mandy đã hoàn thành chương trình Paralegal Cố vấn pháp lý tại cao đẳng cộng đồng Mohawk College.

2018 – Present: Cộng tác với vai trò cô vấn pháp lý tại văn phòng Luật Jenifer Klotz Law Firm.

Tháng 12, 2018, Mandy đã được chính thức trao bằng Licensed Paralegal – Cố vấn pháp luật Canada do Law Society Ontario Hội Luật Gia Ontario cấp bằng

Đầu năm 2019: Mandy cùng cộng sự sáng lập tổ chức Visa Vietnam Canada hỗ trợ trực tiếp cộng đồng Việt Nam tiếp cận các chương trình định cư, du học và di trú Canada.

Với mong muốn tạo ra một cầu nối thiết thực đưa đến cho khách hàng những dịch vụ di trú xác thực rõ ràng, và đảm bảo theo luật pháp Canada yêu cầu.

Sứ mệnh của VisaVietnamCanada là mang lại cho khách hàng tại Việt Nam những thông tin di trú Canada chuẩn xác nhất nhằm tránh rủi ro về luật pháp cho khách hàng.