Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Báo Cáo Thay Đổi

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Trong lúc nhận phúc lợi,  bạn có trách nhiệm phải khai báo bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống của bạn. Những thay đổi này bao gồm: thay đổi số người trong gia đình, tình trạng hôn nhân, dọn nhà hay tình hình tài chính để tránh tình trạng phải hoàn trả lại tiền trợ cấp lãnh quá mức. Nếu sự thay đổi làm giãm mức tiền, nhưng có khi thì ngược lại, sự thay đổi có thể làm cho bạn hội đủ điều kiện cho các dịch vụ khác hoặc tăng mức tiền phúc lợi.

Bạn phải khai báo những thay đổi về:

  • Địa chỉ hoặc số điện thoại.
  • Mức tiền thuê nhà hay chi phí nhà ở của bạn.
  • Thay đổi tình trạng học vấn của con.
  • Thay đổi số người trong hộ hoặc nếu bạn bắt đầu sống chung với một người khác.
  • Bạn hoặc thành viên trong hộ rời Ontario hơn 7 ngày.
  • Những thay đổi trong tình hình tài chính của bạn chẳng hạn như bắt đầu một công việc mới, bắt đầu nhận được nguồn thu nhập khác mà trước đó chưa nhận được, tiền thu nhập giảm, mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng.
  • Tình hình tài sản của bạn thay đổi.

Bạn nhận được mẩu kê khai cập nhật thông tin hàng tháng kèm trong thư, bạn phải dùng mẫu này để báo cáo hoặc khai báo về những thay đổi.

Khấu trừ thu nhập:

Mức tiền phúc lợi được tính bù trên mức thu nhập của bạn. Một số loại thu nhập sẽ bị trừ 100% từ tiền phúc lợi hàng tháng của bạn bao gồm tiền bảo hiểm việc làm, thu nhập cho thuê, tiền cấp dưỡng cho con. 

Tuy nhiên, nếu bạn đi làm, 50% tiền lương sau thuế sẽ bị trừ, tức là bạn sẽ được giữ lại phân nửa phần lương sau khi trừ thuế.  Ngoài ra, bạn có thể được khấu trừ chi phí gửi con. Nếu con gửi ở các nhà trẻ chính thức có giấy phép, bạn sẽ được khấu trừ 100% chi phí gửi trẻ.  Đối với các nơi giữ trẻ tư không có giấy phép, mức khấu trừ tối đa là $600 mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ.

Chứng minh còn đủ tiêu chuẩn lãnh trợ cấp.

Trong khi nhận phúc lợi, bạn phải tiếp tục cung cấp thông tin để chứng minh rằng bạn vẫn còn hội đủ điều kiện tài chính để được tiếp tục lãnh tiền. Nhân viên phụ trách định kỳ kiểm tra hồ sơ đang lãnh.  Thủ tục kiểm tra định kỳ là một phần trong công tác gọi  là quá trình xác minh hợp nhất (Consolidated Verification Process (CVP).  Công tác này đòi hỏi nhân viên phụ trách hồ sơ phải hẹn bạn đến gặp họ định kỳ để cập nhật tình hình hiện tại của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu mang theo những thông tin cần thiết đến cuộc gặp mặt phỏng vấn.  Bạn bắt buộc phải đến cuộc hẹn để được tiếp tục nhận trợ cấp. Nếu bạn không thể nói được tiếng Anh, bạn phải tự mang thông dịch viên trên 16 tuổi và không phải là con cái của mình cùng đến cuộc hẹn .

Sự cập nhật thông tin này không thay thế cho quy tắc phải tự khai báo thu nhập hàng tháng và những thay đổi ngay trong thời điểm xảy ra như thay đổi địa chỉ, tiền thuê nhà, hoặc tình trạng sinh hoạt.

Lúc nhân viên xã hội kiểm tra điều kiện tài chính của bạn, họ có thể đòi hỏi thông tin và tài liệu để chứng minh rằng bạn còn đủ tiêu chuẩn lãnh trợ cấp.  Họ cũng phải cho bạn biết rằng bạn có nhận được tất cả phúc lợi mà bạn có quyền được lãnh hay không.

Họ có thể lấy thông tin về bạn từ các cơ quan chính phủ như Sở Thuế Vụ Canada, Bộ Giao Thông Vận Tải, Văn phòng Trách nhiệm Gia Đình chẳng hạn.

Nếu bạn có nghĩa vụ tham gia các hoạt động đòi hỏi để được nhận trợ cấp – ví dụ như , đi học, đi làm hoặc công tác xã hội trong cộng đồng – thì họ sẽ kiểm chứng với những nơi này để xác nhận bạn có thực thi những đòi hỏi này hay không.

Sau khi kiểm tra hồ sơ của bạn, nhân viên xã hội có thể quyết định ngưng hay giảm tiền nếu họ cho rằng bạn không đủ điều kiện để lãnh.  Nếu bạn đã lãnh quá mức, họ sẽ tính nợ và đòi lại. Họ có thể cấn nợ từ tiền phúc lợi hàng tháng của bạn, mức tiền trừ cấn nợ chỉ là một số tiền nhỏ bởi vì họ chỉ được phép khấu trừ tối đa 5% từ mức tiền trợ cấp hàng tháng để đòi lại món tiền bạn nợ họ.

Nguồn:mtcsalc

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]