Mức nhập cư tăng, quyền công dân tự do và Chương trình đề cử thành phố sẽ được đề cập đến trong bài viết này. Bài viết được thực hiện bởi phóng viên Kareem El-Assal, Visa Vietnam Canada lược dịch để quý vị tham khảo.

Chiến thắng mang tính thiểu số của Liberals trong cuộc bầu cử liên bang ngày 21 tháng 10 đồng nghĩa với việc hệ thống nhập cư Canada có thể sẽ ổn định miễn là họ có thể duy trì niềm tin của Nghị viện.

Mặc dù đảng Tự do sẽ cần phải dựa vào sự hỗ trợ của ít nhất một đảng khác để thông qua luật pháp thông qua Nghị viện, điều này đòi hỏi phải thương lượng và thỏa hiệp, thật khó để tưởng tượng rằng chính sách nhập cư sẽ phải chịu sự mặc cả khó nhằn khi đưa ra quan điểm tương tự cho các đảng khác nhau trong Quốc hội chia sẻ về chủ đề này.

Mức nhập cư: 370.000 người nhập cư vào năm 2023?

Mức nhập cư đã sẵn sàng để tăng hơn nữa dưới sự điều hành của một Chính phủ thiểu số Tự do.

Theo kế hoạch hiện tại của họ, mục tiêu sẽ tăng từ 330.800 vào năm 2019 lên 350.000 vào năm 2021 và nền tảng bầu cử của họ cho thấy mô hình này sẽ tiếp tục nếu họ có được sự ủy nhiệm mới.

Với việc gia tăng dân nhập cư được triển khai bởii đảng Tự do trong những năm gần đây, chúng ta có thể hy vọng các mục tiêu nhập cư sẽ tăng thêm 10.000 người mới vào mỗi năm sau năm 2021, điều đó có nghĩa là Canada có thể nhắm tới khoảng 370.000 người nhập cư vào năm 2023.

Chương trình thí điểm: Mọi con mắt đổ dồn về Chương trình đề cử thành phố.

image

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, đảng Tự do đã đưa ra một số chương trình thí điểm nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế. Đáng chú ý nhất trong số này là chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP), mà đảng Tự do cam kết sẽ trở thành vĩnh viễn nếu họ có được một ủy nhiệm khác.

Bây giờ mọi con mắt sẽ chuyển dồn về Chương trình Đề cử Thành phố (MNP), mà đảng Tự do cam kết sẽ giúp các thành phố nhỏ hơn trên khắp Canada thu hút nhiều người nhập cư.

Một vài chi tiết về chương trình MNP đã được nêu lên, nhưng chắc chắn sẽ thu hút được lợi ích quốc gia khi đưa ra những thách thức mà hầu hết các thành phố trên khắp Canada phải đối mặt trong việc thu hút người nhập cư.

Khác với New Brunswick, Saskatchewan và Alberta (mỗi thành phố có ít nhất hai thành phố chính), bảy tỉnh còn lại của Canada phải chứng kiến việc có ít nhất 80% người nhập cư thuộc tỉnh của họ, đến sống ở các thành phố chính.

Các tiêu chí lựa chọn của MNP có khả năng được mô hình hóa sau AIP và Thí điểm nhập cư ở nông thôn phía Bắc (RNIP), cũng được đề xuất bởi đảng Tự do. Điều này có nghĩa là MNP sẽ cho phép người sử dụng lao động ở các thành phố được chỉ định bởi chính phủ liên bang hỗ trợ các đơn xin nhập cư của những người mới đến để đáp ứng nhu cầu lao động của họ.

Một trong những câu hỏi lớn xung quanh MNP là làm thế nào mà đảng Tự do sẽ phân phối 2.750 điểm nộp đơn chính (số lượng người nhập cư tối đa có thể đậu theo chương trình thí điểm) trên một quốc gia có 35 khu vực đô thị thống kê – thành phố có ít nhất 100.000 người – và 117 kết luận về điều tra dân số, có dân số từ 10.000 người trở lên.

Đảng Tự do có thể quyết định việc thu hẹp tính hợp lệ của MNP bằng cách ngăn các tỉnh Đại Tây Dương và tất cả các cộng đồng được chỉ định theo RNIP, sử dụng MNP.

Điều này có nghĩa là chỉ những thành phố vừa và nhỏ ở Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta và British Columbia mới có thể hưởng lợi từ MNP.

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình nhập cư Canada

Quyền công dân: Mong đợi từ đơn xin, theo sau là một sự đột biến.

Cam kết từ Đảng Tự do về việc miễn lệ phí công dân cho những người thường trú đủ điều kiện cho thấy Canada có tỷ lệ nhập quốc tịch cao sẽ còn tăng hơn nữa.

Người trưởng thành hiện phải trả 530 đô la cộng với một “phí công dân” 100 đô la để hỗ trợ cho việc xin quốc tịch của họ.

Sự lựa chọn hợp lý nhất hiện tại cho những người hiện đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch sẽ là đợi cho đến khi đảng Tự do thông qua luật thực thi thay đổi này. Do đó, chúng ta có thể mong đợi một sự nhúng ngắn hạn trong các đơn xin nhập tịch, theo sau là một sự đột biến.

Đảng Tự do đã dành 110 triệu đô la cho giai đoạn 2023-2024 để xử lý mức tăng đơn xin dự kiến, tăng 40% so với số tiền họ dự kiến sẽ chi để thực hiện chính sách này trong tài chính của chính phủ liên bang (75 triệu đô la).

Điều này cho thấy họ đang mong đợi chính sách này sẽ dẫn đến sự gia tăng khoảng 40% công dân mới vào năm 2024.

Tài trợ định cư: Mong đợi tăng thêm.

Các Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do cũng đã giám sát các khoản tăng đáng kể đối với tài trợ định cư liên bang trong 20 năm qua, với việc Đảng Tự do tiếp tục chính sách này trong nhiệm kỳ đầu tiên của họ.

Phong bì định cư liên bang, nơi tài trợ cho các dịch vụ nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế và xã hội, hiện ở mức 1,5 tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng thêm khi đảng Tự do tiếp tục tăng mức độ nhập cư.

Sự ổn định trong hệ thống nhập cư là một chức năng của ngoại lệ Canada.

Mặc dù việc trả lại quyền lực cho đảng Tự do sẽ duy trì sự ổn định trong hệ thống nhập cư, một kết quả khác có thể cũng sẽ bị kéo theo là các chính sách nhập cư của Canada không có ảnh hưởng lên một số khu vực nhất định.

Chiến dịch năm 2019 nhấn mạnh rằng các đảng lớn của Canada có chung quan điểm cơ bản về nhập cư – rằng việc chào đón những người mới đến là rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Đây là điều mà tất cả những người ủng hộ nhập cư nên ăn mừng, bất kể liên kết chính trị của họ vì nó nhấn mạnh Canada độc đáo như thế nào trong các nền dân chủ phương Tây tại thời điểm phân cực ngày càng tăng trên toàn thế giới.

Tất nhiên, chủ nghĩa đặc biệt này cũng thuộc tính toán chính trị: năm 2019, gần như không thể thắng trong một cuộc bầu cử liên bang Canada mà không có sự ủng hộ của cử tri nhập cư.