Dành cho ai?

 • Dành cho professional, chuyên viên muốn định cư Canada
 • Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong suốt 10 năm vừa qua
 • Kinh nghiệm này phải nằm trong NOC skill level 0, A or B ( quản lý, chuyên nghiệp/ văn phòng, kỹ thuật)
 • Tiếng anh trình độ Advanced trở lên, có khả năng đặt được IELTS 6.5 band trở lên ở các skill, tương ứng với trình độ yêu cầu CLB 7 (Canadian Language Benchmark)
 • Có khả năng tài chính đủ để sinh sống trong thời gian đầu tại Canada ( Phải thỏa yếu tố về tài chính)

Làm thế nào đê đăng ký:

 • Vòng 1: Phải thỏa điều kiện Definition of Skilled Worker như trên
 • Vòng 2: Selection Grid – Phải đạt 67/ 100 điểm dựa vào:

Education:

Age

Language

Work Experience

Có job offer – lời mời làm việc

Adaptability – Kỹ năng hòa nhập:

      Gồm có thân nhân ở Canada

Có kinh nghiệm làm việc tại Canada, skill level 0, A or B

Đã tốt nghiệp tại một trường học tại Canada, full time study

Chồng hoặc vợ có kinh nghiệm làm việc tại Canada – ít nhất 1 năm

Chồng/ vợ đã tốt nghiệp tại Canada

Chồng/ vợ có thân nhân tại Canada

Chồng/ vợ có trình độ tiếng Anh từ IELTS 4 trở lên, tương đương CLB 5

Thân nhân phải là: cha me, ông bà, cô chú, cháu, anh chị ruột.  

Hồ sơ đủ điều kiện sẽ tiếp tục vào vòng thứ 3 – Comprehensive Ranking Score trong hệ thống quản lý hồ sơ Express Entry. Đây là vòng trọng điểm quyết định hồ sơ của bạn có được chọn hay không

Điểm thuận lợi của chương trình là gì?

 • Mỗi năm hơn 80 ngàn ừng viên được mời đến Canada mỗi năm
 • Đây là một trong những chương trình định cư trọng điểm, thu hút nhân tài của Canada
 • Hồ sơ nếu đủ điểm, và được chọn, sẽ được gửi thư mời nhận thường trú dân trong vòng 4-6 tháng
 • Chi phí nộp hô sơ cho chính phủ khá thấp tầm 1000-2000 CAD, bao gồm: phí thi tiếng Anh IELTS, phí đánh giá bằng cấp Education Credential Assessment ECA, phí lấy police clearance – lý lịch tư pháp, phí khám sức khỏe.

Lời khuyên dành cho bạn:

 • Hãy tăng cường kỹ năng tiếng Anh, nếu bạn được CLB 9 trở lên hồ sơ của bạn hoàn toàn sáng giá và khả năng định cư trong tầm tay
 • Nếu bạn chi có CLB 7, hãy tiếp tục rèn luyện thêm trong thời gian nộp
 • Kỹ năng tiếng Anh đóng vai trò quyết định trong việc hồ sơ của bạn có được chọn hay không.
 • Nên nhớ: bạn cần có sức khỏe tốt, nhân thân tốt và không misrepresent trong các hồ sơ di dân hay du lịch trước đây.
 • Nếu thỏa các điều kiện trên, bạn có khả năng định cư Canada qua diện tay nghề này. Hãy liên hệ với chúng tôi để được đánh giá hồ sơ miễn phí:

Muốn biết thêm, mời bạn tham gia điền thông tin Immigration Assessment Form theo link:https://goo.gl/forms/q7Nl4jCMqWvkNyMO2