Khi nhận trợ cấp, bạn và những thành viên trong hộ trên 18 tuổi đều có nghĩa vụ phải tham dự vào các hoạt động liên quan đến việc làm.

Các hoạt động liên quan đến việc làm bao gồm:

  • Khoá học Anh ngữ.
  • Những chương trình giúp tìm hiểu và đặt mục tiêu chọn nghề.
  • Làm thiện nguyện.
  • Các khóa huấn nghệ và đào tạo kỹ năng.
  • Chương trình giáo dục / khoá học nâng cấp.
  • Chương trình Học, Thu nhập và Nuôi Con (LEAP): một chương trình cho các bậc cha mẹ tuổi từ 16-25.
  • Chương trình giới thiệu việc làm.

Hỗ trợ tìm công việc từ các trung tâm việc làm.
Để biết thêm thông tin về những hoạt động khác, xin truy cập: http://www.toronto.ca/socialservices/employmentservices.htm

Nguồn:mtcsalc

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]