1. Bạn cần kiểm tra liệu mình có đủ điều kiện đăng ký bảo lãnh diện cha me ông bà này hay không. Điều kiện như sau:

  • Trên 18 tuổi
  • Là thương trú dân hay quốc tịch
  • Cam kết tài trợ tài chính cho người được bảo lãnh, cam kết 20 năm
  • Có thu nhập thỏa điều kiện ( vui lòng xem bài Thu nhập cần thiết để bảo lãnh diện này)

2. Đơn nguyện vọng đăng ký Interest to Sponsor Form này: ai nộp trước sẽ được chọn trước, chỉ nhận trong thời hạn nhất định. Sẽ bắt đầu mở vào trưa ngày 28 tháng 1 này Khi submit đơn, bạn cần chú ý có 1 bản digital copy chứng từ chứng minh tình trạng Thường Trú Dân hay Quốc tịch của bạn. Bạn có thề dùng bất kỳ giấy tờ nào như PR, Citizenship, passport, giấy khai sinh. Hãy chuẩn bị bản copy này trước

3. File phải dưới 2.5 MB
Nếu file quá lớn, sẽ không upload vào form được.

Bạn cầu một số thông tin như sau:

  • Family Name
  • Ngày Sinh
  • Số thành viên hộ gia đình

4. Khi bạn đã gửi thành công đơn trên, ban sẽ thấy Confirmation Page – Trang xác nhận với mã số xác nhận. Nhớ là phải giữ mã số này để theo dõi hay làm record.

5. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được email xác nhận trong vòng 24 giờ( nhớ kiểm tra mailbox hoặc spam folder)

6. Khi bắt đầu gửi thư mời, CIC sẽ gửi theo thứ tự lần lượt

7. Dự kiến bạn mất khoảng 10 phút để hoàn thành đơn nguyện vọng này.