Tôi gọi nơi đâu để xin trợ cấp ?

Ở Toronto, đường dây điện thoại xin trợ cấp theo số mã bưu chính của bạn được liệt  trong biểu đồ dưới đây.  Các trung tâm xử lý đơn xin mở cửa từ Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 …
Read More

Định cư đề cử tỉnh bang Provincial Nominee Program

Giải đáp những thắc mắc xung quanh chương trình Định cư đề cử tỉnh bang Provincial Nominee Program. PNP là những chương trình định cư của từng tỉnh bang song song với chương trình liên bang. Mỗi tỉnh bang có …
Read More

Sống chung với một người nào đó

Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ kiểm soát những người mà bạn đang sống chung – nếu bạn đang sống chung với một người phối ngẩu như quan hệ vợ chồng, người này có thể là cùng phái hay …
Read More