Những người nộp đơn xin bảo lãnh cho người phối ngẫu, bảo lãnh cho người ở chung hoặc bảo lãnh vợ chồng sẽ cần nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh của họ đến trung tâm xử lý của Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Công dân Canada (IRCC) ở Mississippi, Ontario. Trung tâm xử lý hồ sơ của Mississauga sẽ xem xét trình độ của người bảo lãnh, và nếu họ thấy người bảo lãnh đủ tiêu chuẩn, sẽ chuyển đơn đăng ký bảo lãnh đến văn phòng thị thực thích hợp để xử lý. Nó thường mất từ một đến ba tháng để văn phòng Mississauga đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi đơn đăng ký được gửi đến văn phòng thị thực ở nước ngoài, thời gian xử lý sẽ thay đổi tùy theo khối lượng công việc, số lượng nhân viên và ưu tiên xử lý của từng văn phòng thị thực. Do đó, thời gian xử lý trung bình có thể là từ sáu tháng đến hai năm. Tuy nhiên, ngoại trừ tại một hoặc hai văn phòng đặc biệt bận rộn, tài trợ vợ chồng thường được hoàn thành trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi nhận được tại văn phòng thị thực.

Các đơn xin được nộp ở trong Canada thường mất nhiều thời gian để xử lý hơn các đơn xin nộp bên ngoài Canada, vì các cơ quan di trú xem các trường hợp này là ưu tiên thấp hơn do người phối ngẫu đã ở Canada. Các đơn nộp ở trong Canada thường mất khoảng một đến hai năm để xử lý.

Cần lưu ý rằng Bộ trưởng Bộ Di trú đã đề xuất lên ý định giảm thời gian xử lý các trường hợp bảo trợ xuống trung bình khoảng sáu tháng. Nếu mục tiêu này đạt được, đó sẽ là một sự giải thoát đáng hoan nghênh cho người Canada và vợ / chồng hoặc bạn đời của họ, những người muốn được đoàn tụ nhanh chóng ở Canada.