Con tôi sinh ra ở canada nhưng tôi thì không. Vậy làm sao tôi có thể lấy được nhận làm công dân của canada?

Canada has unrestricted jus soli laws.

Canada là một nước không có giới hạn về đạo luật “ jus soli”

Trong tiếng Latin, “jus solo” được đề cập “quyền của đất” cũng như được áp dụng rằng những người sinh ở những đất nước hoặc vùng đất áp dụng định luật này sẽ hiển nhiên được công nhận là công nhân hoặc quốc tịch của nước ấy. Điều ấy có nghĩ, nếu bạn được sinh ra ở Canada, bạn sẽ được xem xét như là một người công dân của Canada. Điều này cũng áp dụng lên con của những người ở nước khác nếu như được sinh ra ở Canada.

Nhưng không có nghĩ nếu con của bạn được sinh ra ở Canada, thì quyền công dân cũng sẽ được áp dụng lên bạn và quan trọng hơn, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn và con của bạn cũng không thể ở lại Canada. Với hình thức trên, tên gọi “đi du lịch để sinh con” được áp dụng cho trường hợp bạn không phải là công dân của Canada nhưng bạn muốn sinh con ở Canada khi đi du lịch để mong rằng đứa con đó có thể có cuộc sống tốt hơn khi đứa con có quốc tịch Canada.

Hiểu rõ những ý định trên, Chính phủ Canada không khuyến khích với việc này nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng không có cách để bạn trở thành công nhân của Canada môt cách hợp pháp. Nhưng trước tiên, bạn phải trở thành người thường trú nhân ( Permanent Resident- PR) sau đó, bạn sẽ đủ điều kiện trở thành công dân hợp pháp của Canada.

Nhưng nên nhớ rằng, dù đứa con là công dân của Canada, bạn vẫn không nhận được một đối xử đặc biệt nào trong việc xét hồ sơ cho thường trú nhân ở Canada. Sự hiện diện của đứa con cũng chỉ đưọc xét như những hồ sơ xin thường trú nhân bình thường khi tập trung chủ yếu ở kinh nghiệm, nghiệp vụ công việc và giáo dục. hoặc trên cơ chế khả năng tạo ra về kinh tế ở Canada.

Nếu như bạn có một đứa con là công dân Canada và bạn không phải là thường trú nhân của Canada. Bạn vẫn chỉ có thể ở Canada dưới dạn người tạm trú như: người đi du lịch, học sinh, lao động với trường hợp nếu như bạn có thể áp ứng “đủ” yêu cầu về mỗi loại của hình tạm trú ở Canada. Hơn thế nữa, những người có đủ thẩm quyền ở Canada về di trú vẫn sẽ không dễ dàng cho bạn những loại tạm trú ấy chỉ vì đơn giản bạn có con được sinh ra ở Canada và đứa con mang quốc tịch Canada.

Thực tế rằng, hầu hết những ca sinh nở của người nước ngoài ở Canada đều phải quay về nước của họ với đứa con. Khi đứa con đủ lớn, đứa bé ấy có thể quay trở lại Canada một mình và bắt đầu cuộc sống ở Canada, bởi vì những đứa bé ấy có quyền được học, làm việc là ở lại Canada như nhũng người công dân khác. Hơn nữa, những đưa con mang quốc tịch Canada có thể không có quyền cho ba mẹ ruột của chúng quyền được sống ở Canada như một thường trú nhân vì một phần hiện trạng bảo lảnh ba mẹ đã trở nên ngày một xiết chặt. Thật sự, đối với những người muốn sinh con ở Canada khi đi du lịch, thì điều này có thể không phải là một vấn đề lớn với họ, nhưng đối với những người biết mình có thai và muốn xác định xem mình nên sinh con ở Canada hay nước của họ, thì những vấn đề thực tiễn trên đây nên được cân nhắc.

Vui lòng chỉ đọc tham khảo, thông tin không phải lời khuyên pháp lý

Nguồn trích dẫn từ https://www.matthewjeffery.com

Văn Phòng Mandy và cộng sự.

Head Office:
10 Four Seasons Place,
Suite 1000, Toronto, Canada
[email protected][email protected]

VPĐD tại Tp.HCM:
Lầu 2, Orchard Garden Apartment
128 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
+84 089 647 7980