Có rất nhiều lý do giải thích cho việc hồ sơ của bạn bị từ chối. Một số lý do như sau:

Người được bảo lãnh không nằm trong hoặc thỏa định nghĩa “ thành viên gia đình của diện đoàn tụ gia đình”

Người bảo lãnh có thể không thỏa yêu cầu về thu nhập. Nghĩa là thu nhập của bạn không đạt yêu cầu tối thiểu để bảo lãnh trong diện này.

Người được bảo lãnh đã không cung cấp đầy đủ giấy tờ yêu cầu.

Mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh không chứng thực, hay rõ ràng

Người được bảo lãnh hay người phụ thuộc, thành viên gia đình của người này có tiền án tiền sự, hoặc bị bệnh nghiêm trọng.

Ngoài ra một số lý do như sau:

  • Điền sai thông tin, không phân biêt rõ hồ sơ nào người bảo lãnh SPONSOR phải điền và người được bảo lãnh phải điền
  • Nhầm lẫn con số thu nhập cần thiết để nộp đơn bảo lãnh
  • Mức thu nhập cơ bản LICO cộng thêm 30% là con số thấp nhất cần phải đạt trước khi muốn bảo lãnh diện này
  • Nếu là self employed, không chọn gross income mà phải chọn NET INCOME khi khai
  • Gian dối hoặc không khai chi tiết gia đình family members
  • Khai nhầm FORM hoặc không khai đủ các yêu cầu, một số câu hỏi phải khai và không được quyền bỏ trống
  • Không bấm Validate thông tin khi hoàn tất FORM
  • Không ký tên vào FORM

Một số lưu ý

Family Name va Given Name phải đúng y như trong passport

Incomplete hồ sơ sẽ bị trả về

Phải bấm Validate thông tin khi hoàn tất FORM

Phải ký tên vào FORM

Nếu 1 người thân ông hoặc bà mất, thì cung cấp giấy Death certificate

Trả lời và bổ sung các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của CIC

Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng yêu cầu để đảm bảo hồ sơ không bị trì trệ