Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

NHỮNG THAY ĐỔI BẢO LÃNH CHA MẸ TRONG NĂM 2019 BẠN CẦN BIẾT

Tháng Một 18, 2019BY Trần Nhựt

Quy trình first come first served: ai đăng ký trước sẽ được mời nộp trước

Bước 1: Người bảo lãnh thông báo mong muốn bảo lãnh

Người bảo lãnh phải điền FORM online – Interest to Sponsor Form

Năm 2019, FORM này sẽ có những thay đổi như sau:

 • Yêu cầu legal status của người bảo lãnh với chính xác số ID/ Unique Client identification/etc
 • Nộp – online Document chứng minh legal status của người Sponsor (người bảo lãnh): các giấy tờ có thể nộp – bản copy (chỉ cầu nộp 1 trong các giấy như sau): thẻ thường trú dân, quốc tịch, confirmation of landing, Passport
 • Không được đăng ký nhiều FORM, sai thông tin thì email CIC yêu cầu sửa, 1 người 1 FORM
 • Không nộp FORM đăng ký nếu ko đủ điều kiện
 • Quota là nhận 20 ngàn hồ sơ, do đó khi đủ số lượng, LINK đăng ký FORM không thể vào được. Cho thấy, nhận đã đủ
 • Bản hướng dẫn với các FORM, và Guide sẽ được gửi đi – Không sài FORM hay Guide 2018 – CHú ý phải chờ Form 2019
 • INCOME cần cho bảo lãnh là 2016, 2017 và 2018 ( CIC đã confirmed như thế)

Một số thông tin cần chuẩn bị:

 • Family name, given name: đúng như trong passport
 • Ngày sinh
 • Nơi sinh
 • Địa chỉ nơi ở
 • Email
 • Số thành viên trong hộ gia đình
 • Tên cha me, ông bà bạn muốn bảo lãnh
 • Ngày sinh của ong ba, cha me
 • Proof – giấy tờ chứng nhận bạn có legal status là Citizen hoac PR 

Bước 2: Chính phủ mời những người đã đăng ký – Invitation to sponsor sent

Hồ sơ xử lý và nhận cho đến khi đủ số lượng

Bước 3: Application are submitted – Nộp hồ sơ

Lưu y chỉ có 60 ngày để hoàn thành và nộp bộ hồ sơ đầy đủ

Lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo , pháp luật luôn có thay đổi. The information presented in the workshop is not legal advice. Please consult your case with lawyer or paralegal should you have any legal issue

Vui lòng tham khảo trang Web CIC để biết rõ.

Canadian Career and Education Centre 10 Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto647 382 0737 [email protected]