Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tháng Mười 12, 2019BY Visacanada

Actions speak louder! #visavietnamcanada.com

Cảm ơn những sự chân tình quý mến của quý khách dành cho Mandy. Mỗi một hồ sơ như "một người yêu", trân quý, tỉ mỉ trong từng chi tiết một, và tâm huyết trong từng bộ hồ sơ, có lẽ là bí quyết trong suốt thời gian vừa qua.
Nghĩ rằng nói giỏi chưa chắc làm giỏi, nên suốt thời gian qua chỉ chú tâm nỗ lực làm việc. Có lẽ, hard work pays off. Cứ chăm chỉ, cần cù, nhiệt tình và nỗ lực, là hành trang trong bất kỳ công việc nào.
Mandy như người đưa đò, ai sang sông thì đều là thành công rất lớn với mình. Mong rằng, gió to sóng lớn, chúng ta đều sang bên kia bờ đại dương thành công thắng lợi
Chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè, các em.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Mandy Tramilton