AUG 31, 2019! Chúc mừng Anh TR đã nhận được VISA du lịch Canada

Hồ sơ TR thuộc loại khó – không chứng minh được việc làm – Self Employment
Chi tiết hồ sơ sẽ được chia sẻ sau.
Mặc dù không nói ra, nhưng Mandy biết Anh TR hạnh phúc tràn trề như thế nào sau bao nhiêu lâu mong ước được nhìn thấy mùa thu Canada và Thác Niagara Falls vĩ đại.
Mừng cho ANH – gửi đến anh vài dòng bởi vì " AI cũng có quyền được ước mơ phải không? "
Chúc cho Anh ước mơ đã trở thành sự thật.


Cố Vấn Luật Mandy Tramilton