Bảo lãnh vợ chồng bị từ chối!

Tháng 9 vừa rồi nhận được khá nhiều thông tin từ khách hàng, về hồ sơ bị từ chối. Chia sẽ thêm thông tin cho quý vị nào đã bi từ chối, hoặc sắp nộp hồ sơ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Nếu bạn có một đơn bảo trợ vợ chồng đã bị từ chối, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
Văn phòng Mandy và cộng sự
089 647 7989
Ask.vvc@gmail.com
128 Hong Ha, Orchard Garden Building, second floor
10 Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto
Cố Vấn Luật Mandy Tramilton