#breakingnews Các nhà tuyển dụng muốn thuê nhân công nước ngoài tạm thời hiện có thể NỘP HỒ SƠ LMIA ONLINE ( Đánh giá tác động thị trường lao động)

Dự án thí điểm mới được đưa ra sau nhiều cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Canada để cải thiện quy trình LMIA hiện tại cho các nhà tuyển dụng.

Chương trình thí điểm sẽ cho phép các nhà tuyển dụng Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) đăng ký quyền truy cập trực tuyến để quản lý tài khoản của họ, thực hiện các giao dịch và tương ứng với Dịch vụ Canada, trang web của Chính phủ nói.

Cổng thông tin sẽ có thể truy cập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập tương tự mà nhà tuyển dụng sử dụng để truy cập Ngân hàng việc làm cho chủ lao động. Nó sẽ bao gồm một bảng câu hỏi điện tử hướng dẫn người dùng thông qua việc hoàn thành ứng dụng LMIA và theo dõi tiến trình của nó. Người dùng sẽ có thể tải lên các tài liệu hỗ trợ, quay lại ứng dụng LMIA đã lưu của họ bất cứ lúc nào và xem các thư quyết định của Dịch vụ Canada.

Trong nhiều năm, cộng đồng doanh nghiệp Canada đã kêu gọi chính phủ giảm băng đỏ và thời gian xử lý xung quanh việc thuê nhân công nước ngoài tạm thời. Các nhóm phát triển kinh doanh như Phòng Thương mại Canada và Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada (CFIB), đã đưa ra nhiều khuyến nghị để cải tiến.

Một trong những thay đổi đầu tiên mà Phòng Thương mại Canada khuyến nghị đối với chính phủ liên bang năm 2017 là hiện đại hóa các ứng dụng LMIA bằng cách tăng cường sử dụng các ứng dụng trực tuyến với các hình thức hợp lý.

Tháng trước, CFIB đã công bố báo cáo của riêng mình về mối quan tâm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với việc thuê nhân tài nước ngoài thông qua quy trình TFWP hiện tại.

Corinne Pohlmann với CFIB đã mô tả quá trình này là một thời gian dài, phức tạp và đắt đỏ. Cô nói với CIC News rằng vẫn còn nhiều cải tiến cần được thực hiện nhưng hệ thống trực tuyến là một số tin tốt lành.

Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sự cải tiến cho những gì đang diễn ra, và hy vọng chúng tôi sẽ nhận được một số sự rõ ràng và câu trả lời theo cách tốt hơn nhiều, theo ông Pohlmann.

Không có hệ thống trực tuyến, các nhà tuyển dụng không thể theo dõi các ứng dụng và thời gian chờ đợi trung bình ở bất cứ đâu từ ba đến mười hai tháng. Nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy khó khăn để có được câu trả lời cho câu hỏi của họ.

LMIA được yêu cầu trong hầu hết các trường hợp chủ lao động muốn thuê lao động nước ngoài. Nó chứng tỏ doanh nghiệp đã cố gắng tuyển dụng lao động Canada trước khi tìm kiếm nhân tài ở nước ngoài. Chi phí hơn 1.000 đô la để nộp đơn cho mỗi vị trí cần điền, một khoản phí không được hoàn trả ngay cả khi đơn đăng ký bị từ chối. Người sử dụng lao động thường không được thông báo về lý do từ chối và do đó không thể đánh giá liệu có đáng để áp dụng lại hay không.

Đối với Pohlmann, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện giao tiếp là một số sửa đổi quan trọng nhất mà chính phủ cần thực hiện.

Cạn Chúng tôi đang kêu gọi đánh giá đầy đủ về quy trình LMIA để hiểu: nơi tắc nghẽn nằm ở chỗ làm giảm sự phức tạp của ứng dụng, cũng như đảm bảo dịch vụ của chính phủ tốt hơn về mặt trả lời và phản hồi, ông Pohlmann nói. Trong nhiều năm, cộng đồng doanh nghiệp Canada đã kêu gọi chính phủ giảm băng đỏ và thời gian xử lý xung quanh việc thuê nhân công nước ngoài tạm thời. Các nhóm phát triển kinh doanh như Phòng Thương mại Canada và Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada (CFIB), đã đưa ra nhiều khuyến nghị để cải tiến.

Một trong những thay đổi đầu tiên mà Phòng Thương mại Canada khuyến nghị đối với chính phủ liên bang năm 2017 là hiện đại hóa các ứng dụng LMIA bằng cách tăng cường sử dụng các ứng dụng trực tuyến với các hình thức hợp lý.

Tháng trước, CFIB đã công bố báo cáo của riêng mình về mối quan tâm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với việc thuê nhân tài nước ngoài thông qua quy trình TFWP hiện tại.

Corinne Pohlmann với CFIB đã mô tả quá trình này là một thời gian dài, phức tạp và đắt đỏ. Cô nói với CIC News rằng vẫn còn nhiều cải tiến cần được thực hiện nhưng hệ thống trực tuyến là một số tin tốt lành.

Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sự cải tiến cho những gì đang diễn ra, và hy vọng chúng tôi sẽ nhận được một số sự rõ ràng và câu trả lời theo cách tốt hơn nhiều, theo ông Pohlmann.

Không có hệ thống trực tuyến, các nhà tuyển dụng không thể theo dõi các ứng dụng và thời gian chờ đợi trung bình ở bất cứ đâu từ ba đến mười hai tháng. Nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy khó khăn để có được câu trả lời cho câu hỏi của họ.

LMIA được yêu cầu trong hầu hết các trường hợp chủ lao động muốn thuê lao động nước ngoài. Nó chứng tỏ doanh nghiệp đã cố gắng tuyển dụng lao động Canada trước khi tìm kiếm nhân tài ở nước ngoài. Chi phí hơn 1.000 đô la để nộp đơn cho mỗi vị trí cần điền, một khoản phí không được hoàn trả ngay cả khi đơn đăng ký bị từ chối. Người sử dụng lao động thường không được thông báo về lý do từ chối và do đó không thể đánh giá liệu có đáng để áp dụng lại hay không.

Đối với Pohlmann, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện giao tiếp là một số sửa đổi quan trọng nhất mà chính phủ cần thực hiện.

Theo cicnews