🚨🚨🚨Cảnh báo gian lận🚨 Mùa thuế sắp đến, hãy thận trọng với thông tin cá nhân của mình

Người Canada đã báo cáo 19.123 vụ lừa đảo qua điện thoại. Trong số các báo cáo đó, 4.163 được phân loại là nạn nhân với tổng thiệt hại được báo cáo là 24,1 triệu đô la. Năm 2018, đã có 39.847 báo cáo về các vụ lừa đảo qua điện thoại với 4.855 báo cáo được phân loại là nạn nhân với tổng thiệt hại được báo cáo là 29,8 triệu đô la.

Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ "Service Canada" với một đoạn ghi âm nói rằng Bộ Tư pháp đang buộc tội hình sự đối với tôi về Số Bảo hiểm Xã hội của tôi và nhấn 1 để nói chuyện với người đại diện.

"Người nhân viên (agent)" hỏi tên tôi và số SIN. Tôi đã không cho anh ấy tên của tôi hoặc SIN. Thay vào đó, tôi hỏi tên và mã số nhân viên của anh ấy. Anh ấy cúp máy.

Hãy tự bảo vệ bản thân khỏi bị gian lận:

1. Service Canada sẽ không gọi điện cho bạn. Nếu họ liên lạc với bạn, họ sẽ biết bạn là ai và thường trả lời câu hỏi bạn đã hỏi

2. Bất kỳ nhân viên Service Canada hoặc CRA nào cũng có thể cung cấp mã số nhân viên và tên cho bạn

3. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về cuộc gọi bạn nhận được, hãy lấy thông tin mã số nhân viên của người đó và sau đó gọi các số dịch vụ dưới đây để xác minh.

CRA: 1-800-959-8281
Service Canada: 1-800-622-6232

4. Hãy thận trọng với thông tin cá nhân của bạn hơn là chia sẻ nó qua điện thoại, qua email hoặc bằng văn bản. Nếu người gọi là hợp pháp, họ sẽ hoàn toàn sẵn lòng khi bạn thực hiện các biện pháp phòng ngừa này. Nếu họ cố gắng đe dọa bạn, họ là kẻ lừa đảo.

5. Nếu bạn nghĩ rằng mình là nạn nhân của lừa đảo, hãy báo cáo kinh nghiệm của bạn cho RCMP bằng cách gọi 1-888-495-8501.

Để biết thêm thông tin:
https://www.canada.ca/…/what-to-recect-cra-contacts-you.html

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/cor merg / port portfolio / service-canada / fraud.html