Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tháng Mười Một 29, 2019BY Visacanada

Anh chị nào cần được trao đổi hồ sơ bị từ chối, hoặc hồ sơ visa Canada. Xin vui lòng book hẹn với Mandy Nguyen, cố vấn luật. Xin chia sẽ cho thân nhân và bạn bè ai đó nếu cần.
Lịch:
Thứ 7 Nov 30 hoặc Thứ 2 Dec 2, 2019
📞 089 647 7980
📧 Ask.vvc@gmail.com
Lưu ý: Chúng tôi chuyên xử lý visa bị từ chối hoặc trợ giúp hồ sơ khó. Không nhân hồ sơ giả. Chi nhận hồ sơ có khả năng thụ lý. Trân trọng!

Mandy Tramilton