Chinh phục những hồ sơ Visa Canada bị từ chối!

Hồ sơ Visa nộp khẩn cấp, mình không ngại chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ.
Chia sẽ cho các bạn 1 bộ hồ sơ đã từng bị từ chối và hiện do chính mình xử lý lại với rất nhiều thư từ, một một thư bao gồm từ 10 đến 20 trang, có khi hơn.
Mình hay nói cho khách hàng là mình làm luật chứ ko phải cò visa là vậy.
Share lại cho bạn tham khảo. Ngay từ khi 1 bộ thư mời cũng khác rất nhiều với những lá thư mẫu thông thường với hơn 10 trang với đủ các chứng từ cần thiết.
Để bạn biết rằng mình rất chỉnh chu trong từng chi tiết một và một bộ hồ sơ đã từng bị từ chối thi phải làm kỹ như thế nào.
Một người hiểu luật ít nhất phải làm được như thế này trước khi hứa hẹn viễn vong cho khách hàng.
Action speaks louder là vậy. Hình như tất cả các thư mình viết hoàn toàn không cho officer có lý do từ chối vì mọi thứ đã được cung cấp quá đầy đủ, chi tiết và giải đáp luôn những gì họ có khả năng nghi ngờ.
Tất nhiên, trong 100 hồ sơ thì 75% đậu và 25% rớt theo Statistics thống kê của Canada. Nhưng nếu có cơ hội giải trình, thi bạn hãy làm tốt nhất có thể cho khách hàng của bạn và cho chính bạn. #VisaVietnamCanada.com
Đó là lý do tại sao mình thích chinh phục những hồ sơ bị từ chối là như thế! Cảm giác rất là thú vịCố Vấn Luật Mandy Tramilton