Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Có phải cần Job Offer mới xin định cư tại Canada không?

Tháng Năm 29, 2019BY Visacanada

 

#noJobOfferrequired #FSW
Hỏi: Có phải cần Job Offer mới xin định cư tại Canada không?

Đáp: Không nhất thiết. Có rất nhiều tỉnh bang thu hút ứng viên không đòi hỏi Job Offer. Nghia là nếu đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu của tỉnh bang, ban hoàn toàn có khả năng nhận đề cử tỉnh bang Provincial Nominee ( PNP) Hãy tham khảo thông tin sau để biết tỉnh bang nào không đòi hỏi Job Offer khi nộp đơn

Contact: 647 382 0737
Office: 10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Source

TAGGED IN : ,