Co quan hai quan Canada thông báo cụ thể, thế nào là việc nhập cảnh cần thiết và nhập cảnh không cần thiết (và theo lệnh cấm, không được nhập cảnh)

Việc nhập cảnh cần thiết:
Đi học, Đi làm
Các dịch vụ kinh tế, giao thương
Phục vụ hệ thống hạ tầng thiết yếu
Các dịch vu y tế thiết yếu
Các hoạt động mua bán y tế hàng hóa
Các hoạt động khác theo sự chỉ định cho phép của hải quan

Việc nhập cảnh được xem là không cần thiết:
Du lịch, giải trí, vui chơi