Đẹp như tranh. Tuyết Canada như xứ sở thần tiên nhỉ 😍- 📸 ericatriipp