Gặp gỡ trực tiếp Cố Vấn Luật Mandy Tram Nguyen tại Việt Nam tháng 12 2019

Tại Hà Nội: thứ bảy Nov 30 – Dec 1
Tại Sai Gon: thang 12 2019

Hỗ trợ các hồ sơ xin Visa Canada bị từ chối bao gồm visa du lich, visa SDS du học ưu tiên, visa du học, bão lãnh vợ chồng bị từ chối
Mọi người share thông tin này cho thân nhân bạn bè nếu ai cần!

LINK đăng ký: https://forms.gle/Z9NJM1Dmc8xck4zx7
Contact: 089 647 7980
Email: Ask.vvc@gmail.com

Cố Vấn Luật Mandy Tramilton