Giấy Visitor record là gì? Visitor visa thị thực du lịch là gì?
Khác biệt?

Thị thực du lịch visitor visa (còn được gọi là thị thực cư trú tạm thời) là một tài liệu chính thức mà công dân từ các quốc gia cần thị thực cần phải đi du lịch đến Canada với tư cách là khách truy cập trong tối đa 6 tháng.

Văn phòng thuộc bộ di trú sẽ dán thị thực du khách trong hộ chiếu của bạn.
Nó cho thấy rằng bạn đáp ứng các yêu cầu để vào Canada.
Nó bao gồm ngày mà bạn phải đến Canada.
Ngày này không phải là ngày hết hạn cho kỳ nghỉ của bạn ở Canada.
Nếu bạn đăng ký học tập hoặc giấy phép làm việc lần đầu tiên, bạn sẽ tự động nhận được visa du lịch khi sở di trú chấp thuận đơn đăng ký của bạn.

Visitor record -Hồ sơ du lịch là tài liệu mà cảnh sát hải quan hoặc sở di trú có thể cấp cho bạn để gia hạn thêm thời gian bạn ở lại Canada (hơn 6 tháng thời hạn bạn đã cư ngụ tại canada) hoặc hạn chế thời gian lưu trú tại Canada. Nếu bạn muốn ở lại Canada hơn 6 tháng, bạn phải báo cho sở di trú

Bạn cũng có thể nhận được hồ sơ visitor record sau khi sở di trú chấp thuận đơn đăng ký của bạn để gia hạn thời gian lưu trú hoặc khôi phục trạng thái của bạn. Một hồ sơ visitor record được phát hành bởi Cơ quan hải quan Canada hoặc sở Di dân, Người tị nạn và Quốc tịch Canada.

Bạn cần đăng ký hồ sơ gia hạn visitor record
bạn lần đầu tiên đến cảng nhập cảnh và bạn biết bạn muốn ở lại lâu hơn 6 tháng; hoặc là
bạn ở Canada và quyết định muốn ở lại lâu hơn.
Bạn phải nộp đơn ít nhất 30-90 ngày trước khi thời gian lưu trú được cho phép ở Canada hết hạn (6 tháng, qua 6 tháng, trạng thái du lịch của bạn sẽ mất)
Nó một tài liệu độc lập (không được đặt trong hộ chiếu của bạn).
Giấy gia hạn visitor record bao gồm ngày hết hạn cho kỳ nghỉ của bạn ở Canada.
Đó là ngày mà bạn phải rời khỏi Canada.

Hình dưới đây là VISITOR RECORD khi hồ sơ gia hạn của bạn duoc chấp thuận, bạn sẽ nhận duoc giấy này. Bạn cần lưu trữ lại giấy này.
Thông tin chi mang tính chất tham khảo

Tổng hợp: Cố vân luat Mandy Nguyen
Hiep hoi luat gia Ontario