Hello Tuesday, visa lại về
” Hãy đừng từ bỏ ước mơ của mình dù cho có khó khăn”