Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Hồ sơ bảo lãnh vợ chồng – Spousal Sponsorship Permanent Resident visa Canada

Tháng Bảy 16, 2019BY Visacanada

Nhiều bạn hỏi, bão lảnh vợ chồng Spousal Sponsorship Permanent Resident visa Canada bắt buộc chứng minh thu nhập, minimum necessary income trên mức Low income cut off. Trả lời câu hỏi cho bạn!
Đây là luật di trú, quy định rằng theo section R 133 (4), bảo lãnh vợ chồng, người bảo lãnh được miễn phải đặt được thu nhập tối thiểu, nhưng không được an tiền xã hội tại thời điểm hiện tại. Quan trọng là cách bạn giải trình làm thế nào bạn sẽ giúp đỡ và lo cho người đươc bảo lãnh như: các thiết yếu cuộc sống, ăn, mặt ở… etc
Đang review hồ sơ khách nên share tip cho các bạn nào đang tìm hiểu
#Visavietnamcanada.com #Spousalsponsorship #baolanhvochong

Source