Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

‘I didn’t even know people like her existed,’ Toronto-area landlord says of ‘nightmare’ tenant | CBC News

Tháng Năm 8, 2019BY Visacanada

Nỗi ác mộng mang tên TENANT! Lời cảnh báo cho các chủ nhà – Những thông tin chủ nhà cần chú ý. Khi chủ nhà cho thuê, bạn đa từ bỏ rất nhiều quyền lợi của mình trong đó bao gồm như việc tự tiện vào phòng hay nơi cho thuê, đảm bảo đèn điện đầy đủ sinh hoạt cho người thuê, nghĩa là nếu có "ko vui" cấm không được tắt đèn tắt điện. Quyền thuê nhà yêu cầu chủ nhà phải đảm bảo đời sống sinh hoạt lành mạnh. Nghĩa là, phải sữa chửa khi cần thiết, hỏng hóc bạn phải chịu trách nhiệm, trừ khi sự bất cẩn của tenant….

Lời khuyên dành cho chủ nhà: làm mọi cách có thể, kiêm tra background, credit check, kiểm tra job,…kiểm tra và "tìm hiểu" khảo sát cho kỹ khi cho 1 người lạ vào thuê nhà bạn

Again, luật thuê nhà bảo vệ quyền lợi người thuê nhà nhiều hơn là chủ nhà.
Và cho vào ở thì dễ mà đuổi đi " evict" thì là những cơn "ác mộng"

Vài dòng chia sẽ
Thân ái
Paralegal Mandy Ng,

‘I didn’t even know people like her existed,’ Toronto-area landlord says of ‘nightmare’ tenant | CBC News

Three Toronto landlords are warning others about Israt Khan, claiming she moves into apartments, stops paying rent, makes repeated false calls to the police and fire departments, and then refuses to move out.

Source