Khách hàng gửi tặng tấm hình sau khi đặt chân đến được Canada. Mừng cho quý khách đã được toại nguyên. Ai cũng có quyền được ước mơ mà phải không?

(Vì lý do bảo mật, chúng tôi phải giấu identity của khách hàng, xin thông cảm)Cố Vấn Luật Mandy Tramilton