Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Khi bạn đang ngủ, người khác đang làm, đang học.

Tháng Tư 22, 2019BY Visacanada

Khi bạn đang nhởn nhơ, người khác đang quyết liệt.

Khi bạn đang chơi game, người khác đang đọc sách.

Khi bạn đang cày phim Hàn, người khác đang học trên Youtube.

Và khi bạn than thở sao mình chẳng có cơ hội, người khác đã có cả sự nghiệp cho riêng mình.

Source