Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

KHI HỒ SƠ ĐI DU LỊCH CANADA BỊ TỪ CHỐI?

Tháng Năm 8, 2019BY Visacanada

LÝ DO VÌ SAO? NGUYÊN NHÂN?
NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN CHÚ Ý!

Để trả lời câu hỏi, thì minh sẽ cung cấp môt số thông tin như sau:
Khi nộp đơn xin visa du lịch Canada, hay còn gọi Temporary Resident Visa Application
Bạn cần thỏa các yêu cầu theo điều khoản 20, 22 điều khoản 179 của bộ luật di trú ( hãy đọc đi đọc lại)

20(1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,
[…]
(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

Nghĩa là những người du khách, người nước ngoài phải thể hiện được rằng, khi có visa, ho sẽ trở về nước đúng hạn, và người du khách có đầy đủ giấy tờ yêu cầu.

Điều khoản 179: 179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national
[…]
(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

Điều khoản 179 ghi rõ, officer sẽ chỉ chấp thuận visa với điều kiện ứng viên phải thỏa mãn officer rằng bạn sẽ trở về nước và đáp ứng các yêu cầu của điều khoản như s.20,

Subsection 22.(1) provides: “A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible”.

Điều khoản 22 (1) chỉ dẫn người nước ngoài trở thành người tạm trú với thẻ tạm trú nếu viên chức thỏa mãn rằng người nước ngoài đó đã nộp đơn xin đăng ký, đáp ứng các yêu cầu trong điều khoản 20 (1)(b)

Nhiều người làm trong lĩnh vực di trú lại không hiểu rằng:

Theo ngôn ngữ pháp luật thì Burden of Proof: trách nhiệm thuộc về người du lịch/ người nước ngoài, phải thỏa mãn các viên chức, không phải viên chức

Legal presumption: trách nhiệm của viên chức là review xem xét hồ sơ, không có trách nhiêm nhắc nhỏ hay thông báo cho người nộp hồ sơ bất kỳ dieu gì. Mỗi lá thư từ chối tuy thể hiện theo tiêu chuẩn rát chung chung nhưng đủ để người nộp biết được lý do bi từ chối.

Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người nộp phải cung cấp đầy đủ giấy tờ, giải trình, va THUYẾT PHỤC viên chức, giải đáp các nghi vấn hoài nghi về hồ sơ, đãm bảo về mặt luật di trú, người nộp đã đáp ứng đầy đủ.

Người viên chức nếu không hiểu, không rõ, nghi vấn, hoặc hồ sơ không đầy đủ, chỉ việc issue thư từ chối
Khi nhận 1 thư từ chối refusal letter, thực chất, mỗi lý do trong thư cũng đủ để thể hiện được “ ground” lý do bạn bi từ chối, mặc dù khá súc tích nhưng một người hiểu rõ luật đều có thể hoàn toàn xác định được “ ground “ lý do chính bạn bị từ chối.

Vài dòng chia sẽ
Paralegal Mandy Ng,

 

Source