LICO là gì? Thu nhập tối thiểu là gì? Tại sao " quan trọng" trong việc làm hồ sơ di trú

Bảng cắt giảm thu nhập thấp (LICO) thể hiện chuẩn nghèo ở khu vực thành thị của Canada với dân số từ 500.000 trở lên. Nói cách khác, nếu thu nhập của bạn dưới LICO, bạn thuộc hộ nghèo. LICO thay đổi hàng năm do lạm phát. Bảng dưới đây cho thấy LICO cho những người có ý định nhập cư vào Canada vào năm 2019.
Quỹ ngân sách của bạn cần phải bằng hoặc cao hơn giá trị của bảng này dựa trên quy mô gia đình của bạn.
Tính như sau:
Bạn: 1
Vợ/chồng: 1
Tổng 2 vợ chồng thì hộ gia đình household income sẽ là 2 người và cần 31,544 CAD để sống đủ vừa mức thu nhập trung bình tối thiểu
Cần thu nhập tối thiểu khi bạn muốn bảo lãnh, nộp các hồ sơ di trú, chứng minh bạn có đủ thu nhập để bảo lãnh, hoặc mời người thân, ban bè sang nhưng không bắt buộc. Riêng bảo lãnh sẽ bắt buộc có khoản thu nhap tối thiểu này!
Hầu hết các chương trình nhập cư như Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang Federal Skilled Worker yêu cầu bằng chứng về các quỹ dựa trên LICO 6 tháng. Lưu ý rằng số tiền này bạn có thể tiếp cận ngay.
Bài viet co gia tri tham khảo, không co tinh chat phap ly

Co Van Luat
Mandy Nguyen,