Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tháng Mười 22, 2019BY Visacanada

Luôn kiểm tra hạn của giấy phép học tập và gia hạn nếu cần thiết – Visa Vietnam Canada

Theo IRCC, bạn được yêu cầu gia hạn giấy phép học tập trước khi hết hạn. Ngoài ra, bạn bắt buộc phải duy trì việc đi học và đạt được tiến bộ tốt và kịp – Tin Tức Pháp Lý

Mandy Tramilton