Một chuỗi series livestream chia sẽ thông tin

Mời các bạn nào quan tâm đón xem Thứ 5 hàng tuần
Chủ đề đầu tiên: ” Những lý do vì sao du học Canada bị từ chối”

Lưu ý: nội dung chia sẻ ngắn, những bình luận không mang tính chất pháp lý.Cố Vấn Luật Mandy Tramilton