Năm 2018, thu nhập sau thuế của hộ gia dình trung lưu ở Canada là 61.400 đô la
Bạn có thể tìm hiểu thêm về tình trạng kinh tế của người Canada với dữ liệu mới từ Khảo sát thu nhập Canada của chúng tôi: http://ow.ly/9Dtn50yucy7. #CdEcon