OCT 22, 2019 – Hồ sơ Du học bị từ chối nay đã đậu VISA Du học

Chúc mừng Em HA và mommy, Sau khi hồ sơ bị từ chối ở 1 đơn vị khác, đã không bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng Mandy.
Sau 3 tháng chuẩn bị, nay OCT 22 2019 EM đã được chính phủ chấp thuận hồ sơ visa du học.
Cảm ơn Em và mommy đã nỗ lực hợp tác cho công việc thuận lợi.Cố Vấn Luật Mandy Tramilton