Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Phản hồi của khách hàng về việc hỗ trợ visa Canada từ chối!

Tháng Bảy 17, 2019BY Visacanada

Cám ơn sự đánh giá phản hồi của khách hàng về quá trình làm việc và xử lý hồ sơ của thân nhân của khách.
Hồ sơ này đã bị từ chối vào tháng 6, và vài ngày trước đây mình đã nộp lại gấp theo đúng kế hoạch chuyến đi.
Lời nhắn của khách vào July 16, 2017
Mọi thứ không cần cầu kỳ và hoa mỹ. Sự chân thành và giản dị là món quà đẹp nhất! Cảm ơn cả hai chi em về sự hợp tác nhanh chóng để hoàn thiện hồ sơ đúng kế hoạch.
#visavietnamcanada.com #visitorvisa

Source

TAGGED IN :