Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Sáng sớm tại một góc phòng nhỏ,

Tháng Bảy 4, 2019BY Visacanada

🇨🇦🇨🇦🇨🇦 ở một thành phố nhỏ,
trong một căn nhà nho nhỏ
Có một cô gái rất bé nhỏ
Ngồi cạnh làm việc cũng nhỏ
Trên bàn có một đống hồ sơ khá To To
Hỏi cô tháng 7 này có ý nghĩa gì?
Cô đáp – Tháng 7 là tháng cô chỉ xử lý hồ sơ bị Canada từ chối và các bộ hồ sơ bão lảnh vợ chồng 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦

#baolanhvochong #hosovisatuchoi #visavietnamcanada

Source