Sau khi gửi Study Plan cho hồ sơ Du Học (đã từng bị từ chối)
Và đây là phản hồi của bạn V
Cảm ơn Bạn đã hài lòng