Thêm 1 cặp đôi được sum vầy.
Vợ đang du học tại Canada
Hồ sơ chồng rớt visa Úc 2018
Rớt Visa Canada 2019
Đầu năm 2020, Jan 9, 2020, sau nhiều tháng chuẩn bị, hồ sơ bạn chồng đã được chấp thuận visa Canada
Chúc mừng đôi trẻ, tháng 1 vẫn là tháng của yêu thương và sum vầy