Thông báo từ bộ di trú VỀ CHÍNH SÁCH NHẬP CẢNH các công dân nước ngoài, bao gồm du học sinh tại Canada hoặc du học sắp đến

Để bảo vệ tính liên tục của thương mại, thương mại, y tế và an ninh lương thực cho tất cả người dân Canada, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách miễn trừ hạn chế đi lại để bao gồm các công dân nước ngoài, những người được cấp phép làm việc, học tập hoặc sẽ cư ngụ tại Canada .

⚠️⚠️XIN LƯU Ý: Những người nằm trong danh sách nhập cảnh (danh sách miễn trừ, không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh) này không nên cố gắng đến Canada ngay lập tức. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin chi tiết của chính sách, mà chúng tôi dự đoán sẽ thông báo vào đầu tuần tới.

Những người nằm trong danh sách cho phép nhập cảnhbao gồm công nhân nông nghiệp thời vụ, công nhân cá / hải sản, người chăm sóc và tất cả các công nhân nước ngoài khác

Chính sách cũng bao gồm các sinh viên quốc tế có giấy phép học tập hợp lệ hoặc đã được chấp thuận cho phép học tập khi các hạn chế du lịch có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3.

Các ứng viên thường trú đã được chấp thuận cho thường trú trước khi hạn chế đi lại được công bố vào ngày 16 tháng 3 nhưng những người chưa đi du lịch đến Canada cũng được miễn các hạn chế đi lại.

Công dân nước ngoài đến Canada thông qua các chương trình này sẽ được coi là du lịch thiết yếu liên quan đến các lệnh hạn chế biên giới

Ngoài các quy trình kiểm tra sức khỏe trước khi đi du lịch, tất cả các cá nhân nhập từ nước ngoài phải cách ly trong 14 ngày khi đến Canada.

https://www.canada.ca/…/canada-provides-update-on-exemption…