THÔNG BÁO VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 chuyển biến ngày càng nghiêm trọng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada trân trọng đề nghị các công dân Việt Nam tại Canada hạn chế tối đa các giao tiếp, di chuyển khỏi chỗ ở trừ phi có lý do thiết yếu; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu và chỉ dẫn phòng chống dịch bệnh của Chính quyền Canada, và tỉnh bang nơi sinh sống.
Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, các công dân có thể liên hệ với Tổng lãnh sự quán theo số điện thoại +1 604 629 0189 hoặc +1 778 919 5398.
Nếu cấp thiết phải về Việt Nam trong thời gian dịch bệnh, đề nghị công dân đăng ký với Tổng lãnh sự quán, và gửi các hồ sơ dưới đây vào địa chỉ e-mail consul.vancouver@gmail.com để các cơ quan chức năng kịp thời chuẩn bị phương án cách ly khi công dân về nước.
(1) Đơn đăng ký (download)
(2) Photocopy hộ chiếu Việt Nam (trang nhân thân)
(3) Photocopy giấy tờ cư trú hợp pháp tại Canada (2 mặt)
(4) Photocopy vé máy bay về Việt Nam

Nguon To Nga