Thủ tướng đã công bố chi tiết kế hoạch hỗ trợ 82 tỷ đô la như sau:

1/ Lợi ích ốm đau ngoài EI
Đối với những người Canada không được nghỉ ốm hoặc được hưởng các quyền lợi ốm đau của Bảo hiểm lao động EI, chính phủ sẽ giới thiệu một Quyền lợi Chăm sóc Cấp cứu mới sẽ cung cấp tới 900 đô la mỗi tuần trong tối đa 15 tuần. Lợi ích mà chính phủ ước tính có thể lên tới 10 tỷ đô la, dành cho người lao động phải tự cô lập, những người chăm sóc một thành viên gia đình bị bệnh COVID-19 và phụ huynh không thể kiếm được thu nhập trong khi các trường học bị đóng cửa kết quả của nhiệm vụ chăm sóc trẻ em.

Đơn nộp xin sẽ có sẵn vào tháng 4 năm 2020, chính phủ cho biết.

2/ Trợ cấp thất nghiệp ngoài EI
Ottawa cũng sẽ mở rộng hỗ trợ thu nhập cho những người lao động bị mất việc hoặc thấy số giờ của họ giảm do đại dịch.

Sở Canada sẽ cung cấp tới 5 tỷ đô la cho những người lao động thất nghiệp mà không được tiếp cận với EI thông qua một Quyền lợi hỗ trợ khẩn cấp mới.

3/ Trợ cấp lương
Để giúp ngăn chặn sự sa thải, chính phủ cũng đang chú ý một biện pháp sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp đang vật lộn với tác động kinh tế của COVID-19 với khoản trợ cấp bằng 10% tiền lương của nhân viên, lên tới 1.375 đô la mỗi nhân viên và 25.000 đô la cho mỗi hãng

4/ Hỗ trợ thu nhập
Trudeau cho biết Ottawa cũng sẽ tạm thời tăng cường Trợ cấp Trẻ em Canada – Tiền sữa (CBB) trong những tháng tới. Chính phủ đang đề xuất tăng số tiền thanh toán CBB hàng năm tối đa thêm $ 300 mỗi đứa trẻ trong năm lợi ích 2019-2020.

Các gia đình nhận được CBB sẽ nhận thêm $ 300 mỗi đứa trẻ như là một phần của khoản thanh toán vào tháng Năm, chính phủ cho biết.

Ottawa cũng sẽ tăng gấp đôi Tín dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GSTC) tối đa hàng năm, cung cấp mức tăng thu nhập trung bình $ 400 cho các cá nhân có thu nhập thấp và gần $ 600 cho các cặp vợ chồng.

5/ Hạn chót nộp thuế
Ottawa đang chuyển thời hạn nộp thuế từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6 cho các cá nhân, phản ánh một động thái tương tự được thực hiện ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi người Canada phát hiện ra họ bị nợ thuế sẽ được phép hoãn thanh toán cho đến ngày 31 tháng 8.

6/ Moratorium về thanh toán khoản vay sinh viên
Trueau cho biết chính phủ cũng đang đề xuất một lệnh cấm không lãi suất trong sáu tháng về việc trả các khoản vay của sinh viên liên bang.

7/ Trợ giúp cho các doanh nghiệp Canada
Chính phủ Canada sẽ cho phép các doanh nghiệp trì hoãn các khoản thanh toán số tiền thuế thu nhập cho đến sau ngày 31 tháng 8. Không có lãi hoặc phạt sẽ được tích lũy.
Chính phủ cũng sẽ tăng tín dụng thuế có sẵn cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn.

8/ Cuối cùng, chính phủ sẽ triển khai Chương trình bảo vệ thế chấp được bảo hiểm để mua tới 50 tỷ đô la các khoản thế chấp được bảo hiểm thông qua CMHC.