Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tỷ lệ rớt du học Canada 5 tháng đầu năm 2019 là 39%

Tháng Chín 11, 2019BY Visacanada

Những lý do vì sao Officer đánh rớt visa du học của ứng viên:

Officer nghi ngờ sinh viên không trở về sau khi tốt nghiệp
Sinh viên không đủ tài chính đi học
Officer không tin rằng kế hoach học tập của sinh vien rõ ràng
Hồ sơ nộp không đầy đủ hoặc không chính xác.
Và đặc biệt là hồ sơ có yếu tố Giả Dối
Đây la một thực trạng báo động trong tình hình hồ sơ du học Canada tại Việt Nam theo quan sát của Mandy. Mọi người chú ý điểm này.

Bản tiếng anh: Officials can refuse a study permit for many reasons: if they suspect the student may not return to their home country after graduation; if the student doesn’t have sufficient funds to pay for tuition and living costs while in Canada; if the student poses a health or security threat to Canada; if the officer doesn’t think the student’s academic plan makes sense; if the application is incomplete or inaccurate or if there is evidence of fraud in the application.

Điểm tin tình hình du học Canada ngày 11 tháng 9, 2019

Cố vấn Luật
Mandy Nguyen,

Vui lòng đọc tham khảo, không có tinh chất pháp lý trong bài viết này.
Nguồn tham khảo: https://studentimmigration.ca/four-in-10-international-stu…/


Mandy Tramilton