Vấn đề thường gặp phải của Du Học Sinh tại Canada
Mất Status – Implied Status

#VisaVietnamCanada.com
Chú ý phải duy trì Status khi bạn đang ở Canada as a student
Tránh vô tình vi phạm luật

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảoCố Vấn Luật Mandy Tramilton