Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tháng Chín 27, 2019BY Visacanada

Mất Status – Implied Status

#VisaVietnamCanada.com
Chú ý phải duy trì Status khi bạn đang ở Canada as a student
Tránh vô tình vi phạm luật

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảoMandy Tramilton