Văn phòng hiện nhận hỗ trợ các bạn nào muốn Du Học Canada để có cơ hội định cư
Bonus:
Chọn lưa khóa học và chương trình định cư phù hợp.
Chọn lựa khóa học thực tiễn và phù hợp, đáp ứng nhu cầu lao động
Hỗ trợ xin Visa cho cả gia đình

Benefit: khi du học tại Canada ban sẽ có cơ hội:
– Nhận 15 điểm trở lên trong Canadian Education – Express Entry
– Nhận 40 điểm nếu đi làm 1 năm – Canadian Experience
– Nhận 50 điểm nếu có lời mời làm việc chính thức
– Cơ hội tiếp cận các chương trình định cư tỉnh bang

Yêu cầu trình độ IELTS 6.0 all bands
Contact: Ask.vvc@gmail.com or Legal.vvc@gmail.com


Cố Vấn Luật Mandy Tramilton