Văn phòng Visa Vietnam Canada vẫn hỗ trợ khách hàng trong suốt mùa dịch:
Hỗ trợ online các dich vụ như:
– Khôi phục visitor visa (nếu bạn ở quá 6 tháng và trong 90 ngày trở lại)
– Gia hạn thời gian ở lai cho du khách do tác động của dịch
– Các vấn đề pháp lý khác
Văn phòng sẽ trợ giúp nhanh chóng và nộp hồ sơ gấp cho quý khách nếu cần.
Vui lòng email ask.vvc@gmail.com

Văn phòng cô vấn Luat Mandy Nguyen:
10 Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto