VỢ hoặc CHỒNG có vợ/ chồng giữ POST GRADUATE WORK PERMIT có thể xin giấy phép lao động mở theo quy định của luật C 41
Nếu:
Người giữ Post graduat work permit:

– Giữ giấy phép lao động có giá trị trong thời gian ít nhất 6 tháng, hoặc, nếu làm việc theo thẩm quyền của phần R186 mà không có giấy phép làm việc, đưa ra bằng chứng rằng họ sẽ làm việc tối thiểu 6 tháng;
– Dược tuyển dụng trong một ngành nghề nằm trong các cấp độ kỹ năng Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 0, A hoặc B (thường bao gồm quản lý và nghề nghiệp chuyên môn và các ngành nghề kỹ thuật hoặc kỹ năng [xem trang web của NOC]);
– Cư trú thực tế hoặc kế hoạch cư trú ở Canada trong khi làm việc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo