Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tháng Mười 31, 2019BY Visacanada

Phân biệt kỳ thị chủng tộc hiện hữu mọi nơi, ngay cả tại Canada

Video clip duoc quay tại Shopper Drug Mart BC
Nếu bạn ở đây đủ lâu, sẽ hiểu, có những sự kỳ thị ẩn giấu rất kín đáo, và cũng co những sự kỳ thị quá rõ ràng như cả video clip này.
Tại Ontario, luật bảo vệ Ontario Human Right Code
Khi nhận thấy bi phân biệt thì có thể liên lạc vơi Ontario Human Right Commission

Phân biệt đối xử là một hành động hoặc một quyết định đối xử tệ với một người hoặc một nhóm vì những lý do như chủng tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật của họ. Những lý do này, còn được gọi là căn cứ, được bảo vệ theo Đạo luật Nhân quyền Canada.

Căn cứ để phân biệt đối xử
Sac Toc
nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc
màu sắc
tôn giáo
tuổi tác
tình dục
xu hướng tính dục
bản sắc hoặc biểu hiện giới
tình trạng hôn nhân
tình trạng gia đình
khuyết tật
đặc điểm di truyền
một bản án mà ân xá đã được cấp hoặc một hồ sơ bị đình chỉ

Phân biệt chủng tộc là niềm tin vào sự vượt trội của chủng tộc này so với chủng tộc khác. Nó cũng có thể có nghĩa là định kiến, phân biệt đối xử hoặc đối kháng nhắm vào người khác vì họ thuộc chủng tộc hoặc sắc tộc khác. Các biến thể hiện đại của phân biệt chủng tộc thường dựa trên nhận thức xã hội về sự khác biệt sinh học giữa các dân tộc.

Tôi có thể làm gì nếu bị phân biệt đối xử trong công việc?
Viết ra những gì đã xảy ra và khi nó xảy ra. Bằng cách này, bạn sẽ có một hồ sơ tốt về thông tin khi bạn cần. Viết nó xuống ngay sau sự kiện, trong khi mọi thứ dễ nhớ hơn. Nếu phân biệt đối xử hoặc ghét xảy ra với bạn trong một thời gian dài, viết nó xuống sẽ giúp bạn cho thấy rằng đã có một mô hình phân biệt đối xử.

Nếu bạn đang gặp phải sự phân biệt đối xử theo Bộ luật Nhân quyền, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân quyền Ontario (HRTO). Bạn có thể nhận trợ giúp với yêu cầu của mình từ Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhân quyền.

Mandy Tramilton